29 Ocak 2020
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Biz Kimiz

CubicGEO Firması kurucuları Mert CÜYLAN ve M.Melih TAŞKIN Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Bölümünden mezun olduktan sonra 2006 yılından itibaren sektördeki lider kuruluşlarda madencilik, enerji ve su yönetimi projelerinde ulusal ve uluslararası mevzuat ve disiplin çerçevesinde hizmet sunmuş ve bu tecrübeyi şirket bünyesine kazandırmıştır.

Bu zaman dilimine kadar Silopi Kömür Madeni, Çöpler Altın Madeni, Akarca Altın Madeni, Taç Polimetal Madeni, Çorak Polimetal Madeni, Karakartal Bakır Madeni, Çakmakkaya Altın Madeni, Kirazlı Altın Madeni, Ağıdağı Altın Madeni, Lapseki Altın Madeni, İvrindi Altın Madeni, Kışladağ Altın Madeni, Küre Bakır Madeni, Murgul Bakır Madeni, Lahanos Bakır Madeni, Halıköy Antimuan Madeni, Cerattepe Bakır Madeni, Ortaklar Bakır Madeni, Sisorta Altın Madeni, Havran Küçükdere Madeni, Demirtepe Vollastonit Projesi, Karapınar Bakır Projesi, Halilağa Projesi, Dereiçi Projesi, Çamaş Projesi, Alu-cra-Hasandağ Projesi, Muğla Krom Projesi, Çorum Bakır Projesi, Sakarya Havzası ile Akarçay Havzası Yeraltı Suları Kapasite Geliştirme ve ATAŞ Ter-minali Yeraltı Suyu İyileştirme Projeleri gibi kurumlar tarafından onaylanan sayısız projelerde hem saha hem ofis çalışmalarında yer almışlardır.

Kurucular bu projelerde elde ettikleri jeolojik haritalama, jeokimyasal örnekleme, maden arama, rezerv geliştirme, karot ve kırıntı log determinasyon, cevher modelleme, akifer karakterizasyonu, maden hidrojeolojisi, asit kaya drenajı, jeokimyasal karakterizasyon, karstik akiferlerin etüdü, hidrosensus çalışmaları, havza yönetimi, CBS ve hidrojeoloji eğitmenliği, uygulamalı jeofizik teknikleri, sondaj teknikleri ve yönetimi, jeoteknik etüt, havza, alt havza, mikro havza bazında hidrojeolojik etüdler, YAS arama, kullanma ve ıslah belgelerinin hazırlanması ve akifer testleri kapsamındaki deneyimlerini şirket bünyesine başarı ile katmışlardır.

Mevcut bu tecrübe ve bilgi birikimi ile 2017’de kurulan ve merkezi Ankara’da olan CubicGEO firması, talep edilen her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde hidrojeolojik, jeolojik, jeoteknik, maden ve jeotermal etüt gereksinimlerine proje ve danışmanlık hizmetleri verebilmektedir. Mevzuat, yönetmelikler ve ulusal-uluslararası standartlar çerçevesinde İlgili modelleme (yeraltı suyu, akım, kirletici, taşınım, cevher, litoloji, phreeqc vb) çalışmaları gerçekleştirilip, CBS desteği ile 2 ve 3 boyutlu görseller oluşturulmaktadır.

Katı atık depolama, atık barajı, havza bazlı yeraltı suyu kapasite geliştirme projeleri, izleme çalışmaları, hidrosensus, baseline çalışmaları, cansuyu hesapları, ıslah uygulama projeleri, EDR raporları bölümlerinin yazılması, sulak alan projeleri, ÇED ve PTD için hidrojeoloji ve jeoloji bölümlerinin hazırlanması, maden sondajı, jeoteknik sondaj ve su sondajı tatbiki, su temini amaçlı su üretim kuyuların açılması ve kuşaklama kanalı tasarımı ve raporlanması, uzaktan algılama, nazım imar planı, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt, patlatma raporu, mermer sahalarının ve su yapılarının (gölet, baraj depolama) karstik etüdü, detay ölçekte jeolojik haritalama, ihalelik saha değerlendirme gibi müşteri ve proje gereksinimlerine göre ekstra çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.