29 Ocak 2020
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Akifer Testleri (Pompa Testi-Slug Test)

Jeolojik birimlere ait hidrolik iletkenlik katsayısı, iletimlilik, depolama katsayısı gibi hidrojeolojik parametrelerin bulunması, susuzlaştırma çalışmaları kapsamında yapılması gereken testler ve su temini amacıyla akifer testleri gerçekleştirilir. Akifer testleri gerçekleştirilirken 2 yöntem kullanılır. Pompa testi ve slug test. Pompa testi verimli akiferlerde gerçekleştirilirken, slug test ise çok düşük hidrolik iletkenliğe sahip birimlerde gerçekleştirilir.

  • Pompa testlerinin gerçekleştirilmesi.
  • Slug testlerin gerçekleştirilmesi.
  • Testi yapılan akifer birimlere ait hidrolik parametrelerin ortaya konulması.
  • Uygun su temini debisinin belirlenmesi.
  • Susuzlaştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi.