29 Ocak 2020
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Gözlem Kuyusu ve Üretim Kuyusu Açma İşlemleri

Üretim amaçlı, akifer testlerinin gerçekleştirilmesi, yeraltı suyundaki seviye değişimlerinin görülmesi ve örnekleme çalışmaları yapmak için gözlem ve üretim kuyuları açılır.

  • Su temini amaçlı su üretim kuyularının açılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
  • Akifer testlerinde ve su izlemelerinde kullanılmak üzere gözlem ve piyezometre kuyularının açılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi.