29 Ocak 2020
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Havza Bazlı YAS Kapasite Geliştirme Projeleri

Türkiye’de yeraltı sularının yönetiminin kapasitesinin geliştirilmesi için havza bazlı çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar ile Avrupa Birliği’nin Su Çerçeve Direktifi (WFD) ve Yeraltı Suları Direktifi (GWD 2006/118/EC) kapsamında “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”in hükümlerine birebir uygulanması amaçlanmaktadır. Yeraltı Suyu Direktifi ve Su Çerçeve Direktifi’nin yeraltı suyu ile ilgili uygulama adımlarının gerçekleştirilmesi için bu konudaki kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve havzalarda ilgili direktiflerin uygulanması hedeflenmektedir. Bu uygulamalar Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilmekte olup, çalışmaların temel amacı Türkiye’deki yeraltı suyu yönetimi konusunda Avrupa Birliği gerekliliklerinin yerine getirilmesidir.

Bu kapsamda her bir nehir havzası ölçeğinde yeraltı suyu kütlelerinin tanımlanması için belirli adımların birbiri ile entegre bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu adımlar;