29 Ocak 2020
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Baskı ve Etki Analizi

Oluşturulan Yeraltı Su Kütleleri üzerinde bulunan baskılara için veri tabanı çalışmaları yapılır (tarımsal baskılar, hayvancılık baskıları, çekim baskıları, vb.). Yapılan çalışmalarda devlet kurumlardan alınan nihai veriler kullanılarak bu veriler ile her bir YSK’daki baskı unsurları tespit edilir. Baskı unsurları değerlendirildikten sonra bu baskıların yeraltı suyuna olan etkileri analiz edilir.  Baskı ve etki analizleri CBS ortamında birçok proses uygulanarak oluşturulur ve ardından bütün baskı unsurlarının sayısal ve görsel unsurlarının yer aldığı raporlamalar gerçekleştirilir.