29 Ocak 2020
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Diğer Çalışmalar

Gerçekleştirilen kapasite geliştirme projesi kapsamında, Yeraltı Suyu Kütleleri’nin (YSK) Belirlenmesi, Baskı ve Etki Analizi, YSK Karakterizasyonu, Risk Değerlendirmesi, YSK’ların İzlenmesi ve Eşik Değerlerin Belirlenmesi analizleri ve metodolojileri dışında, bu çalışmalara destek olması amacıyla başka çalışmalarda proje ile paralel olarak devam ettirilir. Bu çalışmalar; çalışma havzasında bulunan korunan alanların tespiti, bu alanların YSK’lar ile ilişkilerinin ortaya konulması, izleme çalışmalarının proje sonunda belirlenen izleme ağında uzun dönem olarak devam ettirilmesi ile planlanan trend analizlerinin gerçekleştirilmesi ve teorikte yapılan çalışmaların pratikte hayata geçirilebilmesi için yapılması gereken ekonomik analizler gibi çalışmalardır.