29 Ocak 2020
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Eşik Değerlerin Belirlenmesi

Her bir Yeraltı Suyu Kütlesi’nden dönemsel izlemeler gerçekleştirildikten sonra her bir YSK’daki her bir parametre bazında eşik değerler belirlenir. Belirleme işlemleri için Uzman görüşleri ve deneyimlerine başvurulur. Bu çalışmalar ile Avrupa Birliği’nin Su Çerçeve Direktifi (WFD) ve Yeraltı Suları Direktifi (GWD 2006/118/EC) hükümlerinin “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”in hükümlerine uyarlanması amaçlanmaktadır.