29 Ocak 2020
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Risk Değerlendirmesi

Yeraltı Suyu Kütleleri üzerindeki baskı ve etkiler tanımlandıktan ve her YSK için oluşturulan karakterizasyon verileri tamamlandıktan sonra her bir YSK’ya ait risk değerlendirmesi çalışması gerçekleştirilir. Risk çalışması kapsamında risk altındaki kütlelerdeki riskin boyutu tespit edilir. Bu aşamada çeşitli risk analizleri kullanılır. Bunların en başında DRASTIC yöntemi gelir. DRASTIC yöntemi; EPA tarafından geliştirilmiş, hidrojeolojik parametrelerin kullanıldığı, yeraltı suyu kaynaklarındaki olası kirliliği tespit etmek amacıyla oluşturulan hassasiyet analizine dayanır. Bu yöntem kapsamında akiferin özellikleri, yeraltı suyu seviyeleri, infiltrasyon, bölgenin topografik yapısı gibi YSK’nın bulunduğu doğal ortama ait unsurlar dikkate alınır. DRASTIC dahil diğer bütün işlemler CBS prosesleri, veritabanları ve hidrojeoloji bilgisi ile gerçekleştirilir.