7 Aralık 2019
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Yeraltı Suyu Kütlelerinin (YSK) Belirlenmesi

Yeraltı Su Kütleleri özelindeki çalışmalarda, Avrupa Birliğine üye ülkeler tarafından Su Çerçeve Direktifi (SÇD) ve Yeraltı Suyu Direktifi (YSD) prensipleri ile uyumlu ve sürdürülebilir olması amacıyla Avrupa Birliği tarafından Ortak Uygulama Stratejisi geliştirilmiştir. Bu kapsamda, AB uzmanları tarafından Rehber Doküman ve Teknik Raporlar hazırlanarak AB tarafından yayınlanmıştır. İlk olarak bu teknik dokümanlarda belirlenen yöntemlere göre litoloji bazlı çalışmalar, su kimyası ile ilgili analizler, direktiflerde yer alan uygulamalar ve sayısal veri altlıkları (çekimler, içme kullanma suyu verileri, yüzey suyu verileri, sulak alanlar vb.) kullanılarak geliştirilen metodoloji ile Yeraltı Suyu Kütleleri (YSK) belirlenir. Yeraltı Su Kütleleri oluşturma aşamasında uygulanan metodoloji CBS prosesleri ile gerçekleştirilir.