7 Aralık 2019
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

YSK’ların İzlenmesi

Yeraltı suyu kütleleri oluşturulduktan sonra her YSK üzerindeki baskılara göre yeraltı suyu örnekleme noktaları ve sayıları belirlenir. Bu lokasyonlar arazi çalışmaları ile teyit edildikten sonra her bir örnekleme noktası için, üzerinde bulunduğu baskılara göre parametre listesi oluşturulur. Daha sonra bu parametrelerin dönemsel olarak izlenmesi çalışmasına başlanır. Analizler sonuçlandıktan sonra her bir döneme ait izleme sonuçları detaylı bir şekilde kalite ve boşluk analizlerinden geçirilir. Bu çalışmaları gerçekleştirmek için CBS, Access veri tabanları kullanılır.