29 Ocak 2020
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Hidrojeolojik Etüt Raporu Hazırlanması

ÇED raporları kapsamında, DSİ tarafından verilen görüşlere istinaden veya özel kapsamlar gereği istenilen Hidrojeolojik Etütler sahada ve ofis çalışmaları ile gerçekleştirilir. Bu kapsamda sahada numune alma, hidrosensus çalışması ile kaynak, çeşme, kuyu, depo, kaptaj gibi su yapılarının tespiti, bu yapılardaki su kullanım amaçları ve miktarları, yüzey suyu ölçümleri, su bütçesi hesapları, gözlem ve su temin kuyularının açılması, kuyularda akifer testlerinin gerçekleştirilmesi, hidrojeolojik parametrelerin (K, T, S vb.) belirlenmesi, olası kirletici potansiyeline göre çalışma alanında yeraltı suyu akım modellemesi ve kirletici taşınım modellemesinin oluşturulması ve bütün bu çalışmaların raporlanması bir hidrojeolojik etüt raporunda bulunabilecek bütün aşamalardır.

  • DSİ Görüşleri kapsamında istenilen aşamaların belirlenmesi.
  • İstenilen görüşlerin sahada gerçekleştirilmesi.
  • Etüt raporunun yazımı.