29 Ocak 2020
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Hidroloji

Hidroloji, hidrojeoloji ile bir bütün teşkil eder. Hidrojeolojide gerçekleştirilen çalışmaların hemen hemen hepsinde hidroloji veritabanları kullanılır. Hidrojeolojinin dışında, hidroloji ile  akım değerleri, uzun dönemlere ait istatistiksel yaklaşımlar, debi hesapları, meteorolojik veri hesaplamaları, ekosistem raporlamaları, taşkın hesapları gibi uygulamalar gerçekleştirilir.

  • Hidrolojik parametre analizi: Akım Gözlem İstasyonları’ndan alınan mevcut akım verilerinden hareketle Regülatör Yeri veya Gölet Akımları’nın hesaplanması, Çevresel akışın (Cansuyu) Bakanlık standartlarında 7Q10, Debi Süreklilik, Minimum Maksimum Akış ve Islak Çevre yöntemleriyle hesaplanması, bırakılacak can suyu miktarlarına göre olası su yüksekliklerinin hidrolojik açıdan değerlendirilmesi ve Ekosistem Değerlendirme Raporları’nın (EDR) yazılması.
  • Hidrometeorolojik parametre analizi: Meteorolojik Gözlem İstasyonları’ndan alınan uzun yıllar Toplam Yağış, Ortalama Sıcaklık ve Buharlaşma gibi hidrolojik parametrelerin proje yerine taşınarak Turc, Thornthwaite ve Penman yöntemleriyle Buharlaşma-Terleme ve Su Bütçesi’nin hesaplanması ve raporlanması.
  • Rezervuar alanı için hidrolojik denge koşullarını sağlayan Su Bütçesi hesabı ve rezervuar alanı tekrarlanma süresinin hesabı.
  • Q50, Q100, Q500 debilerine göre Islah Uygulama Projeleri’nin hesaplanıp raporlanması.