7 Aralık 2019
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Hidrosensus Çalışmaları

Bir proje alanına ait hidrojeolojik etüt çalışmasının ilk aşaması arazide yerinde yapılan hidrosensus çalışmalarıdır. Hidrosensus çalışmalarında bölgedeki ilksel hidrolojik ve hidrojeolojik veriler toplanır. Bu kapsamda bölge jeolojisi incelenir, civardaki kaynaklar, su çıkış noktaları, kaptaj, depo, çeşme gibi yapıların yerleri tespit edilir. Çalışma alanının etki alanında bulunan akar ve mevsimsel dereler tespit edilerek, derelerden debi ölçümleri gerçekleştirilir. Hem yüzey sularından hem de yeraltı sularından yerinde fiziksel parametre ölçümleri yapılıp, ikinci aşama çalışmalara alt yapı hazırlanır.

  • Hidrojeolojik etütler kapsamında bölgedeki hidrojeolojik sistemi çözmek için yapılan çalışmalar.
  • Su temini amacıyla çalışma sahasının hidrojeolojisinin ortaya konulmasına yönelik çalışmalar.
  • Maden susuzlaştırma kapsamında proje alanında yapılması gereken ilksel hidrojeoloji çalışmaları.
  • Maden sahalarında ruhsat aşamalarında Baseline çalışmaları.