29 Ocak 2020
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Kuşaklama Kanalı Hesaplamaları ve Tasarımları

Maden sahalarında, ocaklar, pasa alanları, liç alanları, tesis alanı gibi proje alanları etrafına yağış sularının karışmasını önlemek ve kontaminasyona açık alanlarda yağışlar sonrası doğaya deşarjı engellemek amacıyla kuşaklama kanalları tasarlanır. Bu tasarımlar Q10, Q50, Q100, Q500 vb. debilere göre gerçekleştirilir. 

  • Maden sahalarındaki proje alanlarına yüzey akışı ile girebilecek yağış sularının uzaklaştırılmasına yönelik kuşaklama kanallarının tasarlanması.
  • Pasa ve liç alanları gibi kontamine olması muhtemel sahalarda yağışlar sonrası doğaya kontamine su deşarjını önlemek amacıyla su toplama kanallarının tasarlanması.