29 Ocak 2020
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Su Kalitesi Belirleme ve Periyodik Su İzleme

Çevre yönetmelikleri gereği maden sahası çalışmaları öncesi, sırası ve sonrasında bölgede bulunan yer altı, yüzey ve içme sularının kalitelerinin takipleri gerekmektedir. Bu kapsamda proje alanlarına ait memba-mansap ilişkisi kurularak örnekleme noktaları belirlenir ve bu noktalardan dönemsel olarak izlemeler gerçekleştirilir. Yapılan izlemeler, “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”, “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği” ile “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” gereği incelenmektedir. Ayrıca gerekli durumlarda izotop kimyası kullanılarak suların birbirleri ile olan ilişkileri ortaya konulur.

  • Proje sahalarına ait referans niteliğinde su kalitesi belirleme çalışmaları.
  • Maden sahaları için, hazırlık dönemi, inşaat dönemi, işletme dönemi ve rehabilitasyon dönemlerinde periyodik su izleme çalışmaları.
  • İçme suyu kaynaklarından yönetmelik sınır değerlerine göre suların içilebilirliğinin belirlenmesi ve raporlanması.
  • İzotop analizleri ile (Oksijen18, Döteryum ve Trityum) sular hakkında ilişkilerin tespiti ve yaşlarının tayini.