29 Ocak 2020
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Yeraltı Suyu Akım ve Taşınım Modellemesi

Modellemeye başlanılmadan önce Hidrojeolojik Kavramsal Model oluşturulur. Bu kapsamda proje alanında arazi çalışmaları yapılarak Kavramsal Model’in sınır koşulları tanımlanır. Bu tanımlama yapılırken sahada elde edilen veriler doğrultusunda bölge hidrojeolojik açıdan değerlendirilir ve su bütçesi ile yorumlanarak kavramsal model ortaya konulur.

Daha sonra yeraltı suyu akım sisteminin anlaşılması ve olası kirlilik senaryolarının incelenmesine yönelik olarak üç boyutlu yeraltı suyu akım modeli oluşturulur. Bu model ile çevresel ve hidrojeolojik sistem üzerindeki etkiler ve olası kirlilik senaryoları incelenerek bölgedeki kirlilik riskleri tanımlanır.

Çalışma alanı ve çevresinde olası bir kötü durum senaryosu için, sahadaki riskli alanlardan yeraltı suyuna kirletici sızması senaryoları incelenir. Bu kapsamda kirleticilerin hangi sürede hangi yönde alıcı ortama boşalacağının anlaşılmasına yönelik yeraltı suyu akım modeli yeniden kurgulanır ve sanal kirleticilerin hidrojeolojik sistem üstünde yaratacağı etkiler anlaşılmaya çalışılır.