29 Ocak 2020
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Jeolojik Haritalama

“Benim ruhsatımda cevher var mı?” sorusuna cevap üreten proje ya da ruhsat ölçeğinde yetkin personelleri ile bilimsel-akademik rapor kapsamında jeolojik haritalama çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Jeolojik haritanın doğruluğu bütün kurgulanan projenin temel yapı taşıdır. Hızlı, az maliyetli ve sonuç odaklı üretilen jeolojik haritalama çalışmaları dahilinde hazırlanan akademik raporlamalar ruhsat alım/satım/devir işlemleri sırasında etkin ve güvenilir rol oynamaktadır.

Ruhsat sahanızda ekonomik değeri olan bir cevherleşme varlığı mevcut ise tespit etme garantisi vermekteyiz. Mevcut çalışma içeriğinde, çalışma ölçeğindeki ayrıntıya göre mostralarda bulunan tüm litolojilerin özellikleri, dokanak sınır koşulları, mineralojik bileşimleri, yapısal unsurların ölçümlemeleri, cevher ve yan kayaçların alansal yayılımları ve birbirleri ile olan ilişkileri anlatılmaktadır. Buna ek olarak uydu görüntüsünden elde edilen uzaktan algılama verileri ile denkleştirerek, arazide gözlemlenen veriler ile karşılaştırılmakta ve hedef alan daraltmaları hızlıca yapılmaktadır.