29 Ocak 2020
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Jeotermal

Jeoloji ve hidrojeoloji çalışmaları ile, çevre mevzuatında yer alan kriterlere göre yüzeysel kirletici unsurların belirlenmesi, jeotermal sistemin unsurlarını oluşturan beslenme alanı, rezervuar, örtü kaya, ısıtıcı kaya, kaynak çıkış alanı belirlenmesi, kaynağın kirletici unsurlardan korunması amacıyla, koruma alanı zonları ve bu zonlarda alınması gereken tedbirleri içeren Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporlamaları hazırlanmaktadır.

Jeotermal sistemi çözümlemek için bilimsel, akademik ve teknik çalışmalar çerçevesinde arama ve geliştirmeye ilişkin faaliyetleri içeren jeoloji çalışmaları, hidrojeoloji çalışmaları, hidrojeokimya çalışmaları, jeofizik çalışmaları, kuyu testleri sahada yetkin Hidrojeoloji Mühendisleri ile hizmet verilmektedir. Sondaj çalışmaları kapsamında litoloji logu, jeofizik logları, kuyu testleri (üretim, kuyu tamamlama vb.) ve kuyunun kullanım amacına yönelik (üretim ve/veya reenjeksiyon) sahadan elde edilen bilgiler raporlamalarda kullanılmaktadır.

Akışkanın reenjekte edileceği rezervuara olumsuz etkilerinin olup olmayacağı bir ön değerlendirme yapılarak belirlenir.

Hazırlanan raporlamalarda ilgili meslek odası, MTA ile Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarında ve İl Özel İdarelerinde yürütülen rapor onay faaliyetleri takip edilir.

Hazırlanan raporlamalar :

  • Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Kaynak Koruma Alanı Etüt Raporu
  • İşletme Faaliyet Raporu
  • İşletme Projesi
  • Arama Faaliyet Raporu
  • Arama Projesi