29 Ocak 2020
 • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Maden Yatakları

Maden yatakları arama düşüncesinin oluşması  “Benim ruhsatımda cevher-maden var mı?” sorusuna cevap üreten, modern bir yaklaşım süreci izlemektedir. Prospeksiyon çalışmaları sırasında daha detaylı, bilimsel yorumlama ve kabul görmüş Uluslararası standartlar kullanılarak tespit edilen kesin veriler ile hareket edilmektedir.

İhalelik sahaların, arama projeleri ve ileri düzey proje çalışmalarının değerlendirilmesi ve JORC – NI 43101 standartlarında raporların hazırlanması, veritabanı oluşturulması, CBS ve 3 Boyutlu görsellerin bütünleştirilmesi ile hızlı çözüm üretilmesi fark yaratan unsurlardır.

 • Uydu Görüntüsü Verilerinin Oluşturulması
 • Literatür Verilerinin Derlenmesi
 • Mostra ve Proje Ölçekli Detay Jeoloji-Alterasyon Haritalama Çalışmaları
 • Çizgisellik, Yapısal Jeoloji Verilerinin Oluşturulması
 • Manyetik Duyarlılık Analizi
 • Cevherleşme Tipine Göre Jeofizik Yöntem Uygulamaları
 • Potansiyel Cevherleşme Alanlarının Belirlenmesi
 • Maden Arama Stratejilerinin Ekonomik Yönde İlerlemesinin Sağlanması
 • Hedef Alanlarının Takip Edilmesi
 • Sondaj Çalışmaları Sahada Tatbiki ve Program Yönetimi
 • Karot Log Determinasyonu ve İlgili Plan-Kesit Görsellerinin Oluşturulması
 • Jeokimyasal Örneklemelerin Gerçekleştirilmesi ve Haritalarının Oluşturulması
 • 3B Modelleme ve Kaynak Tahmini Jeoistatistiksel Analiz Yöntemleri ile Protokollere Bağlı Olarak Çözümlenmesi
 • İhalelik Saha Değerlendirilmesi
 • Saha Personeli için, Sahada Kısa Kurs Programları Düzenlenmesi
 • Tüm Projeler için, Kapsamlı Denetim-Gözetim-Devreye Alma