29 Ocak 2020
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Uzaktan Algılama ve CBS

Uzaktan Algılama, cisimlerle fiziksel bir temas olmaksızın ilgilenilen cisimler hakkında bilgi edinme teknolojisidir. Jeoloji ile ilgili yapılan uzaktan algılama çalışmalarına Jeolojik Uzaktan Algılama çalışmaları adı verilir. Fotojeoloji çalışmaları çok eskiden beri yapılmaktadır. Fotojeoloji, mono veya stereo hava fotoğraflarının jeolojik olarak yorumlanması bilimi olup, görsel haritalama ve yorumlama esaslarına dayanır. Jeolojik Uzaktan Algılama teknolojisi; Fotojeoloji, yani görsel jeolojik yorumlama üzerine spektral analiz ve yorumların eklemesi ile birlikte yapılan jeolojik çalışmaların bütünüdür. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ise, Fotojeoloji veya Jeolojik Uzaktan Algılama yöntemleri ile elde edilen verilerin, mevcut diğer veriler ile konumsal olarak eşleştirilmesi, ilişkilendirilmesi, sorgulanabilir ve analiz edilebilir hale getirilmesi ile komple bir bilgi sistemi olup, jeoloji çalışmalarında çok önemli bir rol oynar.

 

 

 

 

 

  • Farklı Seviyelerde Jeolojik Uzaktan Algılama Projeleri: Görüntü temini ve işlenmesi, yapısal jeoloji, altere sahalar, alterasyon türleri ve yayılımları, indeks alterasyon haritaları (Demiroksitler; Silisleşme; Alunit, Kaolinit, Serizit, Diktit, İllit, Montmorillonit vb. Hidroksil grubu; Karbonatlaşma… vb.), bitki stresine ait yayılımlar, jeolojik hedef alanların tespiti, kavramsal jeolojik modelleme ve komple raporlama.

 

 

 

 

 

  • CBS Tabanlı Jeolojik Uzaktan Algılama Projeleri Danışmanlığı : Madencilik ve jeotermal çalışmaları için istenilen seviyede proje danışmanlığı, projeyi takiben proje eğitimi ve istenilen noktada teknik destek.

 

 

 

 

 

  • Temel CBS Hizmetleri: Firmalara ait her türlü verinin (raster, vektör, tablo, taslak, çizim, kesit, ölçüm, GPS verisi, fotoğraf vb.) düzenlenmesi, analiz edilmesi ve istenilen Coğrafi Bilgi Sistemi bünyesine aktarılması ile komple bir CBS sisteminin oluşturulması.
  • İleri Düzey GIS Hizmetleri: Firmalara ait verilerin incelenerek, geliştirilmesi, etkin bir şekilde çalışabilir hale getirilmesi, optimize CBS sistemi seviyesine çıkarılması.
  • Veri Temini: İhtiyaç duyulan her türlü verinin ilgili kurum veya kuruluşlardan temin edilerek, istenilen şekilde kullanıcılara ulaştırılması.
  • Komple Proje Altlığının CBS Ortamında Oluşturulması: Proje özelliklerine bağlı olarak, her türlü verinin ilgili kurum veya kuruluşlardan temini, işlenmesi, ihtiyaç duyulan diğer özel verilerin oluşturulması ve komple CBS projesi olarak kullanıcılara ulaştırılması.