16 Temmuz 2018
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Devam Eden Projelerimiz

  • Silopi Kömür Madeni Hidrojeolojik Etüt Raporunun hazırlanması
  • Sakarya Akarçay Nehir Havzaları Yeraltı Suyu Kapasite Geliştirme Projesi’ne Hidrojeolojik destek verilmesi  ve CBS işlerinin yapılması
  • TÜMAD Madenciliğe ait İvrindi Altın Madeninde Su Temini kapsamında Potansiyel Su Noktalarının Belirlenmesi, Üretim Kuyularının Açılması ve Sürdürülebilir Debi Tespiti için Pompa Testlerinin Gerçekleştirilmesi