18 Ocak 2018
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Devam Eden Projelerimiz

  • Silopi Kömür Madeni Hidrojeolojik Etüt Raporu
  • Sakarya Akarçay Nehir Havzaları Yeraltı Suyu Kapasite Geliştirme Projesi’ne Hidrojeolojik destek verilmesi  ve CBS işlerinin yapılması
  • Aydın ili, Efeler ilçesinde bulunan jeotermal saha yakınlarında bulunan dereye ait ıslah uygulama projesi
  • Aydın İli 1/25000 ölçekli Eğim ve Arazi Kullanımı Haritalarının hazırlanması
  • TÜMAD Madenciliğe ait Çanakkale Lapsekide bulunan maden sahasında su kuyusu açılması ve süpervizörlük hizmeti