21 Mayıs 2018
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Devam Eden Projelerimiz

  • Silopi Kömür Madeni Hidrojeolojik Etüt Raporunun hazırlanması
  • Sakarya Akarçay Nehir Havzaları Yeraltı Suyu Kapasite Geliştirme Projesi’ne Hidrojeolojik destek verilmesi  ve CBS işlerinin yapılması
  • Sakarya Havzası Göl ve Nehir Hidromorfoloji Raporunun hazırlanması