29 Ocak 2020
  • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

YSK Karakterizasyonu

Yeraltı Su Kütlesine ait karakterizasyon, o YSK’nın kimliği niteliğindedir. Karakterizasyon analizi kapsamda her bir YSK’ya ait hidrojeoloji, jeoloji, yeraltı suyu tahsisleri, kirleticiler, arazi kullanımları, YAS beslenim alanları, sucul ve karasal ekosistemler gibi temel analizler ile, YSK’ya ait hidrolik iletkenlik, gözeneklilik, depolama katsayısı, YAS seviye değişimleri, yüzey suyu yeraltı suyu ilişkisi, suların kimyasal özellikleri, yeraltı suyu akış özellikleri gibi detaylı analizler gerçekleştirilir. Su Çerçeve Direktifi’ne göre YSK’lara ait karakterizasyon iki temel adımdan meydana gelmektedir. Bunlar;

– Başlangıç Karakterizasyonu

– İleri Karakterizasyon

Her iki adımın oluşturulması için veritabanlarının düzenlenmesi, çalışılan havzaya ait çok iyi jeolojik ve hidrojeolojik bilgi gereksinimi ve CBS ortamında yüklü miktarda proses gerekmektedir.